A PARTIR DEL 20 DE SETEMBRE NOVA TEMPORADA DE TEMPS DE SALUT !!!

Nova temporada de Temps de Salut amb Josep Torrens, Rafael Caro i Dídac Berlanga

Dimecres a les 17 Hores i dissabte a les 11 hores del matí.

Design & development PolNetwork.com 2002-10 // © Continguts creats i editats per Ràdio Litoral.
RÀDIO LITORAL - 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org - radiolitoral@santpol.org